Klauzula RODO

KLAUZULA DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRACOWNIKA, STUDENTA, UCZNIA, STAŻYSTY.

 

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELTECHNIK SP. Z O.O., ul. Ozimska 6, Falmirowice, 46-053 Chrząstowice (KRS: 0000683536, NIP: 7543150871, Regon: 367606899).
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: odo@eltechnik.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a – dla umów o pracę lub realizacji umowy oraz wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych oraz w celu dochodzenia roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, portalom rekrutacyjnym, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.